styczeń 2022

Banki pozywają kredytobiorców frankowych – co zrobić po otrzymaniu odpisu pozwu?

W ostatnim czasie zaobserwować można lawinowy wzrost powództw wytaczanych przez banki przeciwko kredytobiorcom frankowym. Od początku 2022 r. do XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie, utworzonego w celu rozpoznawania spraw dotyczących kredytów frankowych, wpływają setki pozwów wnoszonych przez banki. Banki domagają się zwrotu wypłaconego kapitału oraz zapłaty tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Co istotne, pozwy kierowane są przeciwko kredytobiorcom, którzy na bieżąco spłacają raty kredytu, jednak zakwestionowali ważność umowy kredytu przed sądem. Celem takiego postępowania banków jest przerwanie biegu przedawnienia własnych roszczeń. Należy wyraźnie zaznaczyć, że sprawa z powództwa banku jest osobnym postępowaniem w stosunku do już toczącego się postępowania z powództwa kredytobiorcy – proszę również zwrócić uwagę na sygnaturę akt. Dlatego odpis… Czytaj więcej »Banki pozywają kredytobiorców frankowych – co zrobić po otrzymaniu odpisu pozwu?