Strona główna » Aktualności » Banki pozywają kredytobiorców frankowych – co zrobić po otrzymaniu odpisu pozwu?

Banki pozywają kredytobiorców frankowych – co zrobić po otrzymaniu odpisu pozwu?

bank pozew przeciw frankowiczom - kredyty frankowe a banki i sąd

Bank pozywa frankowicza – jak postępować?

W ostatnim czasie zaobserwować można lawinowy wzrost powództw wytaczanych przez banki przeciwko kredytobiorcom frankowym.

Od początku 2022 r. do XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie, utworzonego w celu rozpoznawania spraw dotyczących kredytów frankowych, wpływają setki pozwów wnoszonych przez banki. Banki domagają się zwrotu wypłaconego kapitału oraz zapłaty tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Pozwy dla sumiennych frankowiczów

Co istotne, pozwy kierowane są przeciwko kredytobiorcom, którzy na bieżąco spłacają raty kredytu, jednak zakwestionowali ważność umowy kredytu przed sądem. Celem takiego postępowania banków jest przerwanie biegu przedawnienia własnych roszczeń.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że sprawa z powództwa banku jest osobnym postępowaniem w stosunku do już toczącego się postępowania z powództwa kredytobiorcy – proszę również zwrócić uwagę na sygnaturę akt.

Dlatego odpis pozwu doręczany jest przez sąd bezpośrednio kredytobiorcy, a nie jego pełnomocnikowi procesowemu.

Bank pozywa frankowicza - co robić jeśli otrzymasz pozew od banku

Jesteś frankowiczem i otrzymałeś pozew? Sprawdź, co zrobić

Po otrzymaniu odpisu pozwu kredytobiorca powinien skontaktować  się ze swoim pełnomocnikiem w celu podjęcia odpowiednich działań.

W zarządzeniu o doręczeniu odpisu pozwu sąd wyznacza kredytobiorcy, który w tym postępowaniu ma status pozwanego, określony termin na wniesienie odpowiedzi na pozew.

Odpowiedź na pozew to pismo procesowe, w którym należy przedstawić wszystkie zarzuty, twierdzenia oraz wnioski dowodowe. Sąd może dodatkowo zobowiązać pozwanego do wskazania określonych informacji czy też wypowiedzenia się co do określonych kwestii, np. prawidłowości wyliczeń matematycznych.

Czy możliwa jest obrona?

Podjęcie się obrony przed roszczeniami banku ma istotne znaczenie, a brak reakcji może prowadzić do negatywnych konsekwencji procesowych, w tym nawet do wydania wyroku zaocznego.

Niektóre banki przed wniesieniem powództwa kierują wnioski o zawezwanie do próby ugodowej, które mają taki sam cel – przerwanie biegu przedawnienia.

Jeśli otrzymaliście Państwo odpis pozwu lub wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, chętnie odpowiemy na pytania dotyczące dalszych działań.

Prosimy o kontakt przez naszą infolinię na stronie lub na kredyty@rgw.com.pl
Piotr R. Graczyk

Piotr R. Graczyk

adwokat