lipiec 2021

Zawieszenie postępowania w sprawie frankowej

W sprawach frankowych często mamy do czynienia z zawieszeniem przez sąd postępowania z urzędu z powołaniem się na toczące się inne postępowanie przed Sądem Najwyższym lub przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sąd podejmuje decyzję o zawieszeniu postępowania, jeśli w jego ocenie rozstrzygnięcie sprawy zależy od treści innego orzeczenia. Za takie orzeczenie w ostatnim czasie uznawana jest spodziewana uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, w której mają zostać wyjaśnione zagadnienia prawne sformułowane przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (sprawa o sygn. akt III CZP 11/21, o której informowaliśmy tutaj). Polskie sądy coraz częściej zwracają się również do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytania prejudycjalnymi dotyczącymi kwestii ochrony praw konsumentów w świetle dyrektywy 93/13/EWG, a wobec oczekiwania na… Czytaj więcej »Zawieszenie postępowania w sprawie frankowej