Strona główna » Aktualności » Zawieszenie postępowania w sprawie frankowej

Zawieszenie postępowania w sprawie frankowej

Zawieszenie postępowania w sprawie frankowej

W sprawach frankowych często mamy do czynienia z zawieszeniem przez sąd postępowania z urzędu z powołaniem się na toczące się inne postępowanie przed Sądem Najwyższym lub przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Sąd podejmuje decyzję o zawieszeniu postępowania, jeśli w jego ocenie rozstrzygnięcie sprawy zależy od treści innego orzeczenia.

Za takie orzeczenie w ostatnim czasie uznawana jest spodziewana uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, w której mają zostać wyjaśnione zagadnienia prawne sformułowane przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (sprawa o sygn. akt III CZP 11/21, o której informowaliśmy tutaj).

Zawieszenie postępowania w sprawie frankowej

Pytanie do TSUE

Polskie sądy coraz częściej zwracają się również do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi kwestii ochrony praw konsumentów w świetle dyrektywy 93/13/EWG, a wobec oczekiwania na stanowisko TSUE dochodzi do zawieszenia postępowań w analogicznych sprawach.

Więcej informacji o podstawach prawnych i zasadności zawieszenia postępowania w sprawie frankowej znajdą Państwo w artykule na stronie internetowej Kancelarii RGW: Dlaczego sądy zawieszają postępowania sądowe w sprawach frankowych?

Piotr R. Graczyk

Piotr R. Graczyk

adwokat