Strona główna » Aktualności » Jak pozwać bank?

Jak pozwać bank?

Podjęcie decyzji o wystąpieniu przeciwko bankowi z powództwem w sprawie frankowej jest pierwszym krokiem kredytobiorcy na drodze do dochodzenia swoich roszczeń.

Dalsze postępowanie w sprawie zależy od rodzaju umowy i zawartych w niej klauzul, jak również od przyjętej taktyki procesowej.

Przed powierzeniem sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi warto dowiedzieć się, jakie kroki prawne zostaną podjęte w Państwa sprawie.

Poniżej przedstawimy na przykładzie doświadczeń Kancelarii RGW ogólny schemat postępowania, który można podsumować hasłem „Jak pozwać bank”.

Etap I
  • Przedstawienie opisu stanu faktycznego oraz przesłanie na adres umowy kredytowej wraz z pozostałymi istotnymi dokumentami (aneksy, regulamin, dyspozycja wypłaty, historia spłat itp.)
  • Wstępna analiza prawna postanowień umowy kredytowej i innych przesłanych dokumentów.
  • Spotkanie z adwokatem w celu ustalenia stanu faktycznego sprawy i zasad współpracy.
Etap II
  • Pozyskanie z banku odpowiedniego zaświadczenia o kredytu (o ile nie zostało pozyskane na wcześniejszym etapie).
  •  Wyliczenie wysokości roszczeń kredytobiorcy wobec banku – opinia finansowa.
Etap III
  • Pełna analiza prawna i sformułowanie roszczeń przysługujących kredytobiorcy.
  • Przygotowanie i skierowanie do banku wezwania do zapłaty.
Etap IV
  • Przygotowanie i wniesienie do właściwego sądu pozwu.
  • Zastępstwo procesowe przed sądem.
Piotr R. Graczyk

Piotr R. Graczyk

adwokat