Strona główna » Aktualności » Mapa klauzul niedozwolonych – Rzecznik Finansowy wspiera kredytobiorców

Mapa klauzul niedozwolonych – Rzecznik Finansowy wspiera kredytobiorców

Mapa klauzul niedozwolonych – Rzecznik Finansowy wspiera kredytobiorców

Po przeanalizowaniu umów i regulaminów umów o kredyty hipoteczne zawieranych przez banki z polskimi konsumentami w latach 2002-2009 Rzecznik Finansowy opublikował na swojej stronie internetowej tzw. Mapę klauzul niedozwolonych w umowach kredytów „walutowych”.

Określenie „walutowe” nie bez powodu ujęte zostało w cudzysłów, gdyż zestawienie dotyczące umów zawieranych przez dwanaście polskich banków i ich poprzedników prawnych z kredytobiorcami będącymi konsumentami, jasno pokazuje, że były to umowy zawierające szereg postanowień niedozwolonych i nie miały nic wspólnego z kredytami walutowymi.

W ocenie Rzecznika Finansowego zastosowanie znacznej części zakwestionowanych postanowień w umowie kredytu zawartej z konsumentem powinna skutkować nieważnością całej umowy. Niektóre z klauzul jako bezskuteczne powinny natomiast stanowić podstawę do zwrotu pobranych na ich podstawie kwot.

Pełną listę klauzul niedozwolonych, dotyczących umów należących do portfela kredytowego banków:

 • BPH S.A.,
 • BNP Paribas S.A.,
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.,
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.,
 • Getin Noble Bank S.A.,
 • ING Bank Śląski S.A.,
 • mBank S.A.,
 • Bank Millennium S.A.,
 • Pekao Bank Hipoteczny S.A.,
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,
 • Santander Bank Polska S.A.,
 • Santander Consumer S.A.

znaleźć można na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: Mapa klauzul niedozwolonych

mapa klauzul niedozwolonych

Zdanie Rzecznika Finansowego

Jednocześnie Rzecznik Finansowy ponownie wskazał na swoje uprawnienia, które pozwalają mu stanąć po stronie konsumenta w sporze z bankiem, tj. o możliwości przeprowadzenia postępowania interwencyjnego w przypadku negatywnego rozpatrzenia przez bank reklamacji, a także o instytucji tzw. istotnego poglądu, w ramach której Rzecznik Finansowy na wniosek konsumenta może przedstawić swoje stanowisko sądowi w toczącym się przeciwko bankowi postępowaniu.

Jeśli jesteś „frankowiczem” i chcesz sprawdzić, czy Twoja umowa kredytowa zawiera klauzule niedozwolone i czego możesz dochodzić od banku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią RGW: https://rgw.com.pl/kredyty-frankowe-infolinia/.

 Piotr R. Graczyk

Piotr R. Graczyk

adwokat