Strona główna » Aktualności » Wydział do spraw frankowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Wydział do spraw frankowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Wydział do spraw frankowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie

1 kwietnia 2021 r. rozpoczął pracę XXVIII Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie – potocznie nazywany Wydziałem do spraw kredytów frankowych.

Z uwagi na bardzo dużą ilość postępowań dotyczących sporów z bankami na tle udzielanych konsumentom kredytów indeksowanych/waloryzowanych kursem CHF oraz kredytów denominowanych, zaistniała potrzeba utworzenia nowego wydziału zajmującego się tego typu sprawami.

Właściwości XXVIII Wydziału Cywilnego

Do właściwości XXVIII Wydziału Cywilnego należeć ma rozpoznawanie spraw cywilnych dotyczących umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do walut obcych (podstawa: zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych).

Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpływa najwięcej tzw. spraw frankowych, co wynika przede wszystkim z ogólnej właściwości miejscowej dla siedzib głównych banków zaangażowanych w proceder udzielania kredytów frankowych.

Wydział do spraw frankowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie właściwości

Wpływ nowych spraw jest coraz większy i nie zmienia tego wprowadzenie dla kredytobiorców możliwości pozywania banków według właściwości swojego miejsca zamieszkania. Zgodnie z art. 37(2) Kodeksu postępowania cywilnego powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności bankowych lub ich następcom prawnym można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda.

Jest to jednak tzw. właściwość przemienna, co oznacza, że w dalszym ciągu można pozywać banki przed sąd ich właściwości ogólnej.

Nowy XXVIII Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie ma odciążyć inne wydziały i przyczynić się do skrócenia czasu trwania postępowań, które w chwili obecnej w pierwszej instancji mogą trwać kilka lat. Czy rzeczywiście tak się stanie, okaże się w praktyce.

Jeśli jesteś „frankowiczem” i masz pytania dotyczące  dochodzenia roszczeń z Twojej umowy kredytowej, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią RGW: https://rgw.com.pl/.

Piotr R. Graczyk

Piotr R. Graczyk

adwokat