Aktualności

Adwokat też człowiek – czyli o definicji konsumenta

Przypomnijmy, że przepisy dotyczące stosowania niedozwolonych postanowień umownych są częścią systemu ochrony praw konsumentów. Na brak związania niedozwolonymi postanowieniami umowy kredytowej mogą zatem powoływać się wyłącznie konsumenci. Kim jest zatem konsument? W świetle art. 22(1) Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Sam fakt prowadzenia przez kredytobiorcę działalności gospodarczej nie przesądza o tym, że nie mógł on zawrzeć umowy kredytu hipotecznego jako konsument, w szczególności jeśli kredyt przeznaczony był na realizację celu mieszkaniowego. Dlatego pojęcie konsumenta musi być interpretowane w świetle okoliczności konkretnej sprawy, o czym przypomina między innymi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku z 3 września 2015 r. w… Czytaj więcej »Adwokat też człowiek – czyli o definicji konsumenta

Kim jest Rzecznik Finansowy i jak może pomagać frankowiczom?

Rzecznik Finansowy i jego zadania Rzecznik finansowy jest organem ustanowionym na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 892). Jednym z zadań Rzecznika Finansowego jest udzielanie merytorycznego wsparcia klientom banków krajowych i zagranicznych m.in. w sporach dotyczących kredytowych waloryzowanych lub indeksowanych kursem franka szwajcarskiego. Rzecznik podejmuje działania z urzędu lub na wniosek klienta po uprzednim wyczerpaniu przez klienta trybu reklamacyjnego obowiązującego w banku oraz w przypadku nieuwzględnienia jego roszczeń przez bank. Za reklamację uznaje się przy tym każde wystąpienie skierowane do banku, w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług. Bank zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na tak… Czytaj więcej »Kim jest Rzecznik Finansowy i jak może pomagać frankowiczom?